Wat is geloven?

Als je in de Bijbel leest of een kerkdienst bezoekt, gaat het vaak over ‘geloof’ of ‘geloven’. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld?  

Het woord ‘geloven’ wordt in het dagelijks leven op verschillenden manieren gebruikt. Als iemand aan je vraagt: ‘Heb je het licht uitgedaan voordat je van huis vertrok?’, kun je antwoorden met: ‘Ik geloof van wel.’ Je bedoelt hiermee dat je waarschijnlijk het licht wel hebt uitgedaan en zo niet, dan is er nog geen man overboord. Je weet het niet helemaal zeker, maar dat is prima.  
Dit is niet de manier waarop christenen in God geloven. Om te weten wat christenen bedoelen met ‘geloven’, zou je ‘geloof’ kunnen vervangen door ‘vertrouwen’. Een voorbeeld: je bent voor een lange tijd op reis geweest en hebt naar je familie gebeld dat je morgenochtend op het vliegveld zal aankomen. Je vader is zo blij dat je weer terugkomt dat hij spontaan aanbiedt je op te komen halen. De taxi die je had besteld, zeg je daarom af. Je twijfelt er immers niet aan dat je vader morgen ook werkelijk op het vliegveld zal staan om je te verwelkomen en thuis te brengen. Je gelooft hem op zijn woord. Je kent en vertrouwt hem en bent er dus zeker van dat hij zijn voornemen zal uitvoeren. In de Bijbel staat:

Hebreeën 11, vers 1
Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

Dit is de manier waarop christenen in God geloven. Ze hebben God leren kennen en vertrouwen Hem. Ze ervaren het elke keer weer: God doet wat Hij belooft!