leesrooster

Hieronder vind je een rooster om de Bijbel in een jaar tijd helemaal door te lezen. Je kunt ook de ‘Handreiking bij het lezen van de Bijbel’ gebruiken voor meer achtergrondinformatie.

Week Bijbelgedeelte
1 Genesis 1 - 26
2 Genesis 27 - 50
3 Markus
4 Exodus 1 - 19
5 Exodus 29 - 40
6 Mattheüs 1 - 14
7 Mattheüs 15 - 28
8 Handelingen 1 - 14
9 Handelingen 15 - 28
10 Leviticus
11 Numeri 1 - 18
12 Numeri 19 - 36
13 Deuteronomium 1 - 18
14 Deuteronomium 19 - 34
15 Jozua
16  Richteren
17 Ruth, 1 Samuël
18 2 Samuël 19 1 Koningen
20 2 Koningen
21 Lukas 1 - 11
22 Lukas 12 - 24
23 1 Kronieken
24 2 Kronieken
25 Ezra, Nehemia, Esther
26 Job 1 - 19
27 Job 20 - 42
28 Psalmen 1 - 41
29 Spreuken 1 - 15
30 Spreuken 16 - 31
31 Romeinen
32 1 en 2 Korinthe
33 Psalmen 42 - 72
34 Prediker, Hooglied
35 Galaten, Efeze, Filippensen
36 Kolossenzen t/m Filémon
37 Psalmen 73 - 106
38 Jesaja 1 - 39
39 Jesaja 40 - 66
40 Psalmen 107 - 150
41 Jeremia 1 - 25
42 Jeremia 26 - 52
43 Klaagliederen, Daniël
44 Hebreeën, Jakobus
45 1 Petrus - Judas
46 Ezechiël 1 - 24
47 Ezechiël 25 - 48
48 Hosea - Jona
49 Micha - Maleachi
50 Johannes 1 - 11
51 Johannes 12 - 21
52 Openbaring