De Bijbel is het Woord van God aan de mensen. Daarin maakt Hij Zich bekend. Hij wil dat mensen Hem leren kennen. Dat ze leren Wie Hij is en waarom Hij de mens heeft gemaakt. God heeft de mens gemaakt om voor eeuwig met Hem te leven.

Johannes 17, vers 3

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.

Het is daarom van levensbelang om de Bijbel te lezen. Je leest er in Wie God is, hoe God jou ziet, maar ook Wie God voor jou wil zijn.
 

Het christelijke geloof

Aan de hand van een aantal christelijke feestdagen leggen we je uit wat het christelijk geloof inhoudt.

Bijbel

Miljoenen mensen hebben door de eeuwen heen het ware levensgeluk, de zaligheid in de Bijbel gevonden. Hoe kan dat? 

Geloven

Als je in de Bijbel leest of een kerkdienst bezoekt, gaat het vaak over ‘geloof’ of ‘geloven’. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld?