Боге и страданиях - God en het lijden (Russisch)

  • € 0,00

Говоря о ... Боге и страданиях: Eсли бог существует, то почему в мире есть зло?

Talking about ... God and suffering: If God exists, why is there evil in the world? 

In gesprek over ... God en het lijden: Als God bestaat, waarom is er dan kwaad in de wereld?